Signaalwoorden (linking words)

Signaalwoorden zijn een bepaald soort woorden die de ene zin aan de andere plakken. Ze kunnen bijvoorbeeld aangeven dat er een opsomming komt, of een vergelijking of een conclusie. Zo krijg je een goed lopende tekst, waarvan de structuur makkelijk te begrijpen is. Omdat het soms lastig is om de juiste te vinden, heb ik zowel de Nederlandse signaalwoorden als de bijbehorende Engelse linking words op een rijtje gezet. Handig voor bij het schrijven van een goede tekst!

Signaalwoorden NL-EN

SignaalNederlandsEngels
Opsommingten eerste (op de eerste plaats), ten tweede, ten derde, ten slotte, enzovoort.first / firstly, second / secondly, third / thirdly etc
daarnaast, tevensin addition, moreover
verderfurther
bovendienfurthermore
kortom, samenvattend, samengevat, met andere woorden, al met alto summarise
concluderendin conclusion
ookalso
Oorzaak-gevolgvanwegedue to
vandaar (dat)hence
bijgevolgconsequently
dusthus
daardoor, waardoor, hierdoortherefore
ten gevolge vanas a consequence (of)
met als gevolgas a result
zodatso
Voorbeeldbijvoorbeeldfor example, for instance
zoalssuch as, like
ter illustratieto illustrate
ter verduidelijkingto clarify
namelijknamely
waaronderincluding
Redeneringdaarombecause of (that)
wantbecause
omdatsince
dusthus
immersafter all
aangezienas
Tegenstellingmaarbut
in tegenstelling tot (dit)in contrast (to)
ondanksdespite / in spite of
desondanksnevertheless
tochstill, yet
nietteminnonetheless, nevertheless
echterhowever
hoewelalthough, even though, though
aan de andere kanton the other hand
in tegendeelon the contrary
terwijlwhile, whereas
Vergelijkingnet alsjust like, just as,
vergeleken metcompare(d) to
evenalsas well as
zoalslike
vergelijkbaar metsimilar to

 

One thought to “Signaalwoorden (linking words)”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *